12 juliol, 2021

Transparència i Bon govern

En compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, volem facilitar l’accés a la ciutadania de les dades institucionals, organitzatives, econòmiques i patrimonials de l’entitat.

Volem que la nostra gestió sigui transparent. Per això posem al vostre abast la següent documentació:

  • Composició dels òrgans de govern i de l’equip directiu
  • Estatuts
  • Missió i Visió

Memòria d’activitat

  • Comptes auditats i memòria econòmica
  • Inscrita el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2451.
  • Inscrita al Registre de grups d’interès de Catalunya amb identificador únic: 3363.

Per a més informació

  • Ens podeu trobar a: Parc Científic de Barcelona. Torre I Planta 8 Carrer Baldiri Reixac 4-8 08028 Barcelona
  • Ens podeu contactar: infodti@dtifoundation.com o al telèfon 93 4020896