Leadership and Organ Donation Quality Management

Aquest programa ofereix l’oportunitat d’adquirir habilitats de gestió i lideratge que permetin als participants conèixer quins són els aspectes clau de la gestió de la donació d’òrgans.

Objectius

Proporcionar als administradors de les organitzacions de recuperació nacional, regional i local d’òrgans els coneixements necessaris per organitzar, gestionar i avaluar una àrea de trasplantament.

Explorar les habilitats i rols necessaris per a un programa de donació d’èxit i les competències interpersonals de lideratge necessàries per garantir una col·laboració sòlida.

Desenvolupar el treball en equip i estratègies de col·laboració.

Promoure la implementació i l’avaluació de la qualitat i les mesures de seguretat per tal d’augmentar la donació d’òrgans i teixits.

Dirigit a

Professionals que vulguin potenciar els programes de recuperació d’òrgans, analitzar i desenvolupar un pla estratègic per augmentar la donació d’òrgans i teixits en una àrea determinada. El programa es centra en els recursos humans, materials i financers, així com en les estratègies de màrqueting.

Programa

  • Millora de les pràctiques en la donació d’òrgans
  • Desenvolupament de programes de trasplantament en hospital
  • Cost de l’extracció d’òrgans
  • Gestió de la qualitat
  • Gestió, lideratge i treball en equip: la incorporació de coneixements a la pràctica

Mètode educatiu

El programa del curs és altament interactiu i consisteix en dues parts: en línia i presencial.

El mòdul en línia ofereix als participants amb els conceptes teòrics relacionats amb els sistemes de control de direcció, gestió i qualitat relatives als programes de donació.

El curs cara a cara que posa en pràctica els coneixements adquirits a través de simulacions, estudis de casos pràctics i de formació a l’aire lliure.

L’idioma vehicular és l’anglès.

Import i finançament

Early bird-fee 1.400 € by January 8th 2018

Regular fee 1.600 €

Calendari i durada

Curs online: 19th February- 4th March 2018

Curs presencial: 5th – 7th March 2018 (Barcelona)