Curs Introductori

L’objectiu principal d’aquest curs és proporcionar els coneixements bàsics i habilitats relacionades amb el procés de donació d’òrgans amb la finalitat de donar eines per detectar eficaçment els donants potencials.

Aquest curs està dirigit a professionals de la salut que participen en qualsevol de les etapes del procés de donació, en particular els que treballen en les unitats de referència, com ara: cures intensives o urgències, per tal de donar-los poder a les competències necessàries per desenvolupar la coordinació de la donació i el trasplantament.

Els continguts del programa inclouen conferències sobre diferents temes, com ara sistemes de detecció de donants o el diagnòstic de mort cerebral, donant especial èmfasi a aquest últim aspecte.

El curs tindrà una durada d’un dia i mig dies (12 hores lectives) i es proposa per a un màxim de 36 participants.

TPM emetrà un certificat d’asistència als participants del curs.