Panamà

143 Membres TPM

Han participat en programes d’educació TPM i en projectes DTI.

TPM & DTI han tingut una presència activa des de 2002, 2010, 2012.

Els programes de formació TPM implantats han millorat els coneixements dels professionals sanitaris que hi han participat.

En total s’han desenvolupat:

  • 2 Cursos Introductorios en Coordinación de Trasplantes
  • 1 Curso Intermedio en Coordinación de Trasplantes