Líban

276 Membres TPM

Han participat en programes d’educació TPM i en projectes DTI.

TPM & DTI han tingut una presència activa des de 2000-2003, 2009-2010, 2015.

Els programes de formació TPM implantats han millorat els coneixements dels professionals sanitaris que hi han participat.

En total s’han desenvolupat:

  • 4 Introductory Courses in Transplant Procurement Management
  • 2 Intermediate Courses in Transplant Procurement Management
  • 1 TPM Workshop

A més dels programes de formació TPM, DTI també ha dut a terme projectes de donació i trasplantament en col·laboració amb organitzacions locals públiques i privades.

Els projectes que s’han desenvolupat són:

  • Tissue and organ donation and transplant system in Lebanon, conjuntamente con la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo).
  • EMPODaT. L’EMPODaT és un projecte Tempus, finançat per la Comissió Europea, l’Agència Executiva en l’àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural (EACEA), per desenvolupar i implementar un Programa de Postgrau en Donació i Trasplantament d’Òrgans d’acord amb les pautes de l’Espai Europeu d’Educació Superior.