Letònia

18 Membres TPM

Han participat en programes d’educació TPM i en projectes DTI.

A més dels programes de formació TPM, DTI també ha dut a terme projectes de donació i trasplantament en col·laboració amb organitzacions locals públiques i privades.

Els projectes que s’han desenvolupat són:

  • SeeLife. El projecte SeeLife té com a objectiu millorar el coneixement, la tècnica i les competències professionals en Donació i Trasplantament d’Òrgans a Bulgària i Letònia, establint les bases de millors pràctiques, d’acord amb les directrius de la Unió Europea.