França

517 Membres TPM

Han participat en programes d’educació TPM i en projectes DTI.

TPM & DTI han tingut una presència activa des de 2009.

Els programes de formació TPM implantats han millorat els coneixements dels professionals sanitaris que hi han participat.

En total s’han desenvolupat:

11 Advanced Courses in Transplant Coordination.

A més dels programes de formació TPM, DTI també ha dut a terme projectes de donació i trasplantament en col·laboració amb organitzacions locals públiques i privades.

Els projectes que s’han desenvolupat són:

  • ODEQUS és un projecte europeu co-finançat per l’Agència Europea de la Salut i els Consumidors. El seu objectiu és definir una metologia per evaluar el rendiment de l’obtenció d’òrgans als hospitals.
  • ETPOD. El projecte ETPOD valida un Programa Europeu de Formació sobre la donació d’òrgans en els diferents nivells de participació per contribuir a augmentar el coneixement en donació d’òrgans, maximitzar l’increment dels índexs de donació d’òrgans i elevar la consciència en donació.