Filipines

56 Membres TPM

Han participat en programes d’educació TPM i en projectes DTI.

TPM & DTI han tingut una presència activa des de 2017.

Els programes de formació TPM implantats han millorat els coneixements dels professionals sanitaris que hi han participat.

En total s’ha desenvolupat:

  • 1 Intermdediate Course in Transplant Procurement Management