Espanya

1779 Membres TPM

Han participat en programes d’educació TPM i en projectes DTI.

TPM & DTI han tingut una presència activa des de 1991-2017.

Els programes de formació TPM implantats han millorat els coneixements dels professionals sanitaris que hi han participat. En total s’han desenvolupat:

  • 1 Curso Introductorio de Coordinación de Trasplantes
  • 2 Cursos Intermedios de Coordinación de Trasplantes
  • 50 Cursos Avanzados de Coordinación de Trasplantes
  • 1 Taller de Coordinación de Trasplantes
  • 7 New Vital Cycles
  • 13 Edicions del Master Internacional en Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células

A més dels programes de formació TPM, DTI també ha dut a terme projectes de donació i trasplantament en col·laboració amb organitzacions locals públiques i privades.

Els projectes que s’han desenvolupat són:

  • El projecte EUDONORGAN és un contracte atorgat per la Comissió Europea per iniciativa del Parlament Europeu. El seu objectiu és desenvolupar e implementar dos tipus d’activitat al nivell de la UE, la fomació i la conciència social, per tal d’augmentar les donacions d’òrgans a la UE i als països veïns. 
  • ODEQUS és un projecte europeu co-finançat per l’Agència Europea de la Salut i els Consumidors. El seu objectiu és definir una metologia per evaluar el rendiment de l’obtenció d’òrgans als hospitals.
  • ETPOD. El projecte ETPOD valida un Programa Europeu de Formació sobre la donació d’òrgans en els diferents nivells de participació per contribuir a augmentar el coneixement en donació d’òrgans, maximitzar l’increment dels índexs de donació d’òrgans i elevar la consciència en donació.