Colòmbia

506 Membres TPM

Han participat en programes d’educació TPM i en projectes DTI.

TPM & DTI han tingut una presència activa des de 1996-2016.

Els programes de formació TPM implantats han millorat els coneixements dels professionals sanitaris que hi han participat. En total s’han desenvolupat:

  • 3 Cursos Introductorios de Coordinación de Trasplantes
  • 7 Cursos Intermedios de Coordinación de Trasplantes