Brasil

413 Membres TPM

Han participat en programes d’educació TPM i en projectes DTI.

TPM & DTI han tingut una presència activa des de 1994-2013.

Els programes de formació TPM implantats han millorat els coneixements dels professionals sanitaris que hi han participat.

En total s’han desenvolupat:

  • 1 Introductory Course in Transplant Procurement Management
  • 2 Workshops TPM
  • 4 Advanced Courses in Transplant Procurement Management

A més dels programes de formació TPM, DTI també ha dut a terme projectes de donació i trasplantament en col·laboració amb organitzacions locals públiques i privades. Els projectes que s’han desenvolupat són: Multi-Tissue Bank in Botucatu.