Termes d’ús

Avís legal

D’acord amb la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, informem que aquest web és propietat de DTI DONATION & TRANSPLANTATION INSTITUTE, Fundació Privada (DTI), amb seu al Parc Científic de Barcelona-UB, (08028) carrer Baldiri i Reixac, 4-8, Torre I, 8ª planta.

www.dtifoundation.com i adreça electrònica infodti@dtifoundation.com

Condicions d’us d’aquest web

Accedir a aquesta web confereix la condició d’usuari i determina l’acceptació de les condicions d’utilització que s’estableixen en aquest avís.

 1. DTI no garanteix la certesa dels continguts ni es responsabilitza de l’ús que se’n faci ni dels danys i perjudicis que derivin de les decisions que s’hi fonamentin doncs, en tot cas, l’accés al web es realitzat per compte i risc i sota l’estricta responsabilitat de l’usuari.
 2. Tots els continguts del web són propietat de DTI i, per tant, els textos, les imatges, les gràfiques, els arxius, logotips, marques i disseny i qualsevol altre element que contingui, inclòs el codi font estan protegits per la regulació aplicable en matèria de propietat intel•lectual i industrial.
 3. Accedir als continguts indicats no confereix cap dret si no consta establert expressament.
 4. No s’autoritza i, per tant, es prohibeix, la reproducció dels continguts que no sigui per a ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o qualsevol altre explotació si no consta si no consta establert expressament i per escrit per DTI.
 5. No s’autoritza i, per tant, es prohibeix :
  – La reproducció total o parcial dels continguts, en qualsevol format existent o futur, de qualsevol tipus o naturalesa.- La difusió de continguts.
  – La difusió que autoritzin les lleis sense menció de la font.
  – La utilització total o parcial, fins i tot amb modificacions, de les marques, dissenys, logotips, formularis continguts al web.
 6. Només es permeten enllaços a la pàgina principal del web i es prohibeixen les pràctiques de framming i deep-linking i d’altres d’equivalents que amaguin o confonguin l’origen dels continguts així com els enllaços des de planes que vulnerin les lleis o els bons costums, falsegin o difamin DTI o les persones o entitats que en formin part o en siguin col•laboradors.
 7. En cap cas, l’establiment d’enllaços implicarà l’existència de cap tipus de vincle amb DTI.
 8. Les qüestions relacionades amb el web es sotmeten a la llei espanyola i a la regulació europea que sigui aplicable

Estatuts de la empresa

Estatutos DTI