Concienciació Social

Les empreses cada vegada tenen més en compte l’impacte que produeixen a l’entorn on desenvolupen la seva activitat. Per aquest motiu, destinen una part del seu pressupost a finançar projectes o iniciatives que tinguin un impacte positiu sobre la societat o el medi ambient del lloc on desenvolupen la seva activitat. La Responsabilitat Empresarial permet construir aliances entre empreses i fundacions, de manera que el benefici és per ambdues.

El voluntariat corporatiu s’inclou dins de la Responsabilitat Social de les empreses i permet que els empleats participar en iniciatives que ells mateixos proposen. La DTI Foundation col·labora ja amb algunes empreses desenvolupant projetes que contribuixin a la conscienciació de la societat sobre hàbits de vida saludable i la importància de la donació d’òrigans per salvar més vides.

ODISSeA – Organ Donation Innovative Strategies for Southeast Asia

ODISSeA – Organ Donation Innovative Strategies for Southeast Asia is an Erasmus+ project funded by the European Commission under the program “Erasmus+ Capacity Building in Higher Education”. The main objective is to design and implement an academic postgraduate program on organ donation in 8 universities from Malaysia, Myanmar, Philippines and Thailand (SeA countries) in accordance […]