SeeLife

El projecte SeeLife té com a objectiu millorar el coneixement, les habilitats i les competències professionals en el camp de la Donació i el Trasplantament d’Òrgans a Bulgària i Letònia, establint les bases de millors pràctiques, d’acord amb les directives de la UE.

El projecte es concentra en els professionals de la salut al nivell universitari, així com als metges ja especialitzats o en formació dels departaments de Cures Intensives, Urgències i Reanimació, Neurologia, neuro-cirurgia, cirurgia de trasplantaments i metges de trasplantaments.

Objectius

  1. Dissenyar, desenvolupar i implementar un programa de formació a dos nivells en Donació i Trasplantament d’Òrgans per a professionals a Bulgària i Letònia. L’objectiu del projecte és millorar la qualitat i la rellevància de l’educació continuada en aquest camp i enfortir la societat europea de professionals mèdics en el procés de Donació i Trasplantament d’Òrgans.
  2. Garantir la sostenibilitat del programa a través d’una xarxa professional en Donació i Trasplantament d’Òrgans, amb la participació de les universitats i altres institucions i organismes aliats regionals, nacionals i internacionals.

 Metodologia

La metodologia del projecte cobreix les passes següents:

  1. Definir cinc Àrees Objectiu (Target Areas) a l’interior de Bulgària i Letònia. Les Target Areas han estat seleccionades d’acord amb els criteris següents: comptar com a mínim amb 1 hospital donant i 1 hospital de trasplantament, que cobreixi una població d’uns 300.000 habitants.
  2. Desenvolupar un estudi diagnòstic de les Target Arees definides. L’estudi diagnòstic ha analitzat l’activitat de donació i trasplantament d’òrgans els països associats, els programes d’educació existents, les necessitats i perspectives professionals en educació continuada en aquest camp, així com l’accés a internet i alfabetització digital.
  3. Desenvolupar continguts acadèmics i científics pel programa de formació a dos nivells, d’acord amb  les directrius del Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS).
  4. Implementar el programa de formació en 2 Fases:
  • Fase I: Learn to Teach. Un total de 10 professionals de la salut de Bulgària i Letònia seran formats per esdevenir formadors i coordinadors de la Fase II. S’utilitzarà una metodologia d’aprenentatge mixta, incloent sessions online i cara a cara.
  • Fase II: Seminari Nacional. S’organitzaran 15 seminaris nacionals en Donació i Trasplantament d’Òrgans a les Target Areas seleccionades, amb un total de 375 beneficiats.

 Consorci

Promotor: Multiprofile Hospital for Active Treatment and Emergency Medecine Pirogov, Sofia, Bulgària

Partner 1: Universitat De Barcelona (UB), Barcelona, Espanya

Partner 2: Donation & Transplantation Institute (DTI), Barcelona, Espanya

Partner 3: Paula Stradina Kliniska Universitates Slimnica As, Riga, Letònia