Projecte Black Sea Area

La donació d’òrgans, teixits i cèl·lules amb l’objectiu de trasplantament és una de les àrees de les ciències mèdiques que impliquen diferents factors, fins i tot alguns fora de l’àmbit de la salut. Per al bon desenvolupament de la donació d’òrgans en un país es requereix un marc legal per controlar i regular aquesta activitat, un sistema sanitari que respongui a la necessitat de la població, una estructura de gestió de la donació amb diferents nivells d’acció segons la població de cada país i el compromís i la participació de la societat com a beneficiari dels trasplantaments.

Objectius

El Consell d’Europa va començar al 2011 un projecte de tres anys amb l’objectiu de combatre la manca d`òrgans i millorar l’accès de la població al transplantament als països situats a les costes del Mar Negre (Armènia, Azerbaidjan, Bulgària, Georgia, Moldàvia, Rumania, Rússia, Turquia i Ucraïna) a través del desenvolupament de programes ètics i de qualitat en la donació i el transplantament d’òrgans.

Els esforços estan centrats en el desenvolupament d’un marc legislatiu efectiu i en l’establiment d’autoritats a nivell nacional en aquest camp a nivell nacional als països en els quals està implantat el projecte.
Especialistes en l’àmbit del transplantament de països on ja hi ha un sistema establert, com ara França, Itàlia, República Txeca, Portugal i Espanya, participen i recolzen als experts dels països del Mar Negre. La intenció és crear una xarxa nacional permanent d’experts que permeti als països participants coordinar esforços i unir recursos.

Enllaços

23 de febrer de 2013 – “Oradea, el centre mèdic líder en donació d’òrgans. Quin és el secret?”. Portaveu: María Paula Gómez, directora mèdica de DTI Foundation i Joao Paulo Sousa, director de emergències i cures intensives de l’Hospital Universitari de Coimbra, Portugal. (Mitjà: Digi 24, Romania)

Equip

María Paula Gómez, directora mèdica de DTI Foundation

Xavier Guasch, Hospital Clínic de Barcelona

Jacinto Sánchez, Oficina regional de transplantament d’A Coruña, Espanya

Ata Bozoklar, Universitat Bilim d’Istambul

Víctor Zota, Agència Nacional de Transplantament de Bucarest, Romania

Metodologia

El Projecte BSA s’ha organitzat en diversos paquets de treball que se centraran en diferents aspectes dels processos de donació i trasplantament, en funció del nivell de desenvolupament de les activitats ja existents en cada estat membre de la BSA.

La Fundació DTI i l’Organització Nacional de trasplantaments (Espanya) són líders del paquet de treball relacionat amb les pràctiques clíniques. Se centra principalment en l’anàlisi de les pràctiques clíniques per al procés de donació-trasplantament dins dels hospitals. Els estats membres que participen en el paquet de treball són: Romania, Rússia i Turquia. Per tal d’apropar als diferents nivells (nacional, regional i l’hospital) del sistema de donaciónse han desenvolupat quatre tipus d’enquestes: l’enquesta de nivell nacional va ser creada per obtenir informació de les oficines nacionals de trasplantament o per part del ministre de Salut. L’enquesta regional es va centrar en les organitzacions regionals. Les enquestes hospitalàries són dos i es van dirigir una als coordinadors de trasplantament i una altra als metges de cures intensives.

Els primers països a aplicar i respondre a aquesta eina van ser Turquia i Romania. En tots dos casos, els estudis específics van ser proporcionats per la Fundació DTI i professionals de la salut van respondre al seu enquesta específica (nivell nacional, regional o Hospital).