Iniciativa educativa europea a través de TPM-DTI per millorar els resultats de la donació i el trasplantament a la República de Moldavia

L’educació és el factor principal per millorar els resultats de la donació i el trasplantament. Dins del projecte de germanor Strengthening the Transplant Agency of the Republic of Moldova and support in legal approximation in the area of quality and safety of substances of human origins (MD10/ENP-PCA/HE/11b) finançat per la Unió Europea, Transplant Procurement Management – Donation & Transplantation Institute (TPM-DTI), Espanya, juntament amb l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), Espanya, l’Agence de la Biomédecine, França, l’Agència de Trasplantaments de la República de Moldàvia (RM) i els seus experts col·laboradors, una iniciativa a dos nivells, destinada a respondre la demanda de formació de professionals moldaus involucrats en la donació (D), el trasplantament (T) i el banc de teixits (TB) ha estat dissenyada, desenvolupada i implementada. Aquest projecte s’ha realitzat d’acord amb la Guide to the quality and safety of organs for transplantation, del Consell d’Europa.

Objectius

Formar 80 empleats del sistema sanitari moldau (coordinadors de trasplantaments, professionals de trasplantament renal i hepàtic, treballadors de bancs de teixits, personal de l’Agència de Trasplantaments i del Ministeri de Sanitat), d’acord amb les millors pràctiques internacionals i de la UE.

Metodologia

S’ha oferit formació presencial i online a dos grups objectiu diferents: personal sanitari treballant o a punt d’integrar la donació, el trasplantament o un banc de teixits, i professionals clau capaços de canviar les pràctiques als seus centres. Les sessions teòriques combinades amb activitats pràctiques estan dissenyades per enfortir els coneixements adquirits. Els participants han debatut casos clínics i han participat en sessions d’aprenentatge actives. S’ha efectuat, tant una avaluació contínua, com una avaluació final. A més a més, també han estat establerts tests previs al curs, per comparar l’evolució, així com aules virtuals per a tots els cursos presencials, amb l’objectiu de reforçar la retentiva de coneixements durant la formació.

Resultats

De tots els participants (n=115; 93,33% MDs) 34 van participar al curs de donació presencial, 45 al curs de trasplantaments i 36 al curs de banc de teixits. De tots ells, 10 professionals es van unir als programes TPM-DTI online en donació d’òrgans i banc de teixits. El coneixement mèdica va augmentar un 17,26% (D), 14,19% (T) i 13,16% (TB) al final de la formació. Els programes acadèmics van ser valorats amb 4,58 (D), 4,71 (T) i 4,33 (TB), i els aspectes organitzatius van ser avaluats amb 4,41 i 4,80 (5 – excel·lent a 1 – dolent).

Conclusions

La iniciativa educativa ha estat part d’un enfocament europeu multi-factorial que ha tractat diversos aspectes claus, com l’educació, el coneixement, la legislació, els estàndards de qualitat en donació, trasplantament i teixits de la República de Moldàvia. Més recomanacions s’han oferit per tal de continuar de manera sostenible el programa educatiu implementat i aconseguir professionals degudament formats, per a millors resultats.