EUDONORGAN

 

nueva-imagen

eudonorgan_logo

 

El projecte ¨Training and social awareness for increasing organ donation in the European Union and neighbouring countries¨ (EUDONORGAN) és un projecte de servei atorgat per la Comissió Europea amb el pressupost de la UE i per iniciativa del Parlament Europeu. Té com a objectiu desenvolupar dos tipus d’activitats al nivell de la UE, amb un enfocament en la formació i la consciència social, per tal d’augmentar les donacions d’òrgans a la UE i als països veïns.

El projecte EUDONORGAN està desenvolupat per un consorci internacional liderat per la Universitat de Barcelona – Fundació Bosch i Gimpera, juntament amb Donation and Transplantation Institute (DTI Foundation), Espanya. Els socis del consorci són l’Institute for Organ and Tissue Transplantation of the Republic of Slovenija, Slovenija-transplant; l’Institute for Transplantation and Biomedicine – Ministeri de Sanitat de la República de Croàcia; el Centro Nazionale Trapianti – Italian National Institute of Health, Itàlia, i Dinamia S. Coop., Espanya.

El projecte consisteix en dos “Working Packages” (WPs) centrals: Train the Trainers (W1) i Social Awareness (W2), i dos  “Working Packages” transversals: Dissemination (WP3) i Evaluation (WP4).

El WP Train for Trainers, liderat per la Universitat de Barcelona i DTI Foundation, recolzarà i oferirà experts en donació d’òrgans (també es tractarà la donació de teixits i cèl·lules), així com altres actors rellevants, coneixements, estratègies educatives i tècniques de comunicació per fer el seguiment i millorar el rendiment global de la gestió del òrgans donats i trasplantats. El programa de formació està basat en l’aprenentatge actiu i els principis d’aprenentatge per adults, i utilitzarà una metodologia d’aprenentatge mixta, és a dir, a través de l’e-learning (WebApp) i la formació cara a cara.

El WP Social Awareness, dirigit per l’Organ and Tissue Transplantation de la Repúblic d’Eslovènia, Slovenija-transplant i l’Institute for Transplantation and Biomedicine – Ministeri de Sanitat de la República de Croàcia, té com a objectiu organitzar i implementar sis esdeveniments de comunicació, cadascun dels quals tindrà lloc a un estat membre de la UE.

El WP Dissemination, liderat pel Centro Nazionale Trapianti – Italian National Institute of Health, Itàlia, té com a objectiu garantir que el projecte, els seus resultats, productes i lliurables derivats dels dos Working Packages centrals són coneguts i estan disponibles, específicament per DG Sante, tots els grups objectiu, beneficiaris directes i altres actors involucrats, incloent el públic general. La intenció del consorci EUDONORGAN és assegurar que els resultats obtinguts pels dos camps coberts pel projecte gaudeixen de la visibilitat adequada.

El WP Evaluation, dirigit per Dinamia S. Coop., Espanya, especialitzat en serveis de consultoria i avaluació de projectes sanitaris, garantirà la valoració sistemàtica i continuada del projecte, en termes de desenvolupament del contracte, a més a més de la qualitat i impacte dels resultat obtinguts.

El projecte arribarà aproximadament a 350 a 400 participants provinents de la UE i països veïns, incloent professionals de la salut i altres actors rellevants com: pacients i grups de suport a pacients, representants d’agències públiques i governamentals, representants de les institucions sanitàries i líders d’opinió i mitjans de comunicació.

eudonorgan.eu