ETPOD

ETPOD_logo

L’European Training Program on Organ Donation (ETPOD) va ser una iniciativa pan-europa destinada a resoldre l’escassetat de programes de formació formals en el camp de la donació d’òrgans. Ha cobert diferents nivells educatius, des del coneixement bàsic per als professionals de la salut, fins la formació especialitzada per a coordinadors de trasplantaments i gerents d’hospitals.

L’escassetat d’òrgans és el principal factor que limita el desenvolupament dels programes de trasplantament. Com a resultat, les llistes d’espera no paren de créixer. Prop de 60.000 ciutadans europeus es troben actualment en una llista d’espera per a trasplantament, esperant rebre un òrgan que podria salvar-los la vida. Tot i així entre el 10-30% moriran sense l’oportunitat de rebre un trasplantament. A més a més, hi ha grans diferències en com els països europeus organitzen els seus programes de donació cadavèrica, cosa que desemboca en taxes de donació diferents, des de d’un 1,6 a Bulgària, fins un 34,4 a Espanya al 2009. La millor anàlisi pràctica mostra que la presència d’un coordinador de trasplantaments format a cada hospital és un factor clau per a augmentar les taxes de trasplantaments.

El projecte ETPOD ha estat co-finançat (60%) pel Programa de Salut Pública de la Commissió Europea (DG-Sanco 2005205). El seu consorci inclou 20 socis de 17 països europeus, seleccionats d’acord amb el seu nivell d’interès en el projecte, el model organitzatiu i les taxes pmp (des del més baix fins al més alt d’Europa). Les organitzacions associades són des d’agències estatals fins a Universitats.

Els principals objectius del projecte van ser:

 • Augmentar el coneixement sobre la donació d’òrgans a gran escala
 • Maximitzar el creixement de les taxes de donació d’òrgans
 • Disseminar la formació de manera segura i efectiva

A través de:

 • El disseny d’un programa de formació a 3 nivells professionals diferents
 • La implementació de programes de formació a 25 Àrees Objectiu (“Target Areas”)
 • La mesura de l’impacte sobre les taxes de donació després de la formació

Objectius

 • Construir una aliança europea col·laboradora i sòlida en el procés de donació i trasplantament que permeti respondre a la demanda creixen en teràpia de substitució d’òrgans amb un augment de les taxes de donació.
 • Formar als professionals de la salut dels països de la Unió Europea amb l’objectiu d’oferir-los el know-how, les competències i la motivació en el procés de la donació d’òrgans, que es converteixin en Coordinadors de Trasplantaments i liderin els programes d’obtenció d’òrgans de manera eficient i reeixida.
 • Dissenyar y valida un Programa Europeu de Formació en Donació d’Òrgans professional (ETPOD) amb diferents nivells d’implicació.

Resultats

Tots els cursos prevists han estat implementats amb èxit. Els objectius pedagògics han estat assolits a través de la formació d’un total de 3.291 professionals de la salut en les 25 “Target Areas”.

El nombre de donants efectius a las Target Areas va augmentar des de 15.7 ± 14.3 (95% CI: 9.8-21.6) fins 20.0 ± 17.1 (95% CI: 13-27.1) (P = 0.014) i el nombre d’òrgans obtinguts va créixer des de 49.7 ± 48.5 (95% CI: 29.6-69.7) fins a 59.3 ± 52.1 (95% CI: 37.8-80.8) (P = 0.044).

Enllaços

Fes click aquí per anar a la pàgina web del projecte.

Metodologia

La metodologia del projecte respon al cicle de: anàlisi de la situació actual del país, disseny del programa de formació adaptat a les necessitats, validació i implementació del programa, seguiment, avaluació i, finalment, anàlisi de la transferència, observant de nou la situació actual del país.

L’estratègia està basada tenint en compte que cada país participant té unes taxes de donació per milió de població (pmp) diferents; per tant, el projecte inclou les accions següents:

 • Transferència de l’experiència entre països amb major desenvolupament organitzatiu i els que tenen un progrés menor, considerant un professorat internacional dels països socis per als programes de formació
 • Desenvolupament d’un programa de formació europeu en donació d’òrgans dirigit als diferents perfils professionals involucrats en el procés de donació a nivell nacional, regional, local i hospitalari
 • Disseny i adaptació de continguts específics per a ser desenvolupats d’acord amb l’anàlisi de les necessitats educatives prèviament identificades a cada Target Area

En aquest marc, la metodologia d’aprenentatge per a la implementació de l’ETPOD estarà basada en dues modalitats: aprenentatge mixt i formació cara a cara. L’aprenentatge s’assoleix quan una sèrie de processos desemboquen en l’assimilació de nous coneixements i el compliment dels objectius establerts.

L’aprenentatge basat en l’experiència que Transplant Procurement Management (TPM), part d’IL3, Institute for LifeLong Learning, ha utilitzat amb èxit, permet als participants adquirir: coneixements actualitzats, desenvolupament del know-how (competències i habilitats professionals), show-how (acompliment de bones pràctiques) per permetre’ls realitzar accions concretes -Do- (aplicació del recentment adquirits coneixements i experiència adaptats a la pròpia realitat). Cada paquet de treball (“Working Package”) defineix un conjunt d’accions seqüencials per a acomplir plenament amb els resultats esperats.