EMPODAT

EMPODAT_logo

EMPODaT, el Programa de Postgrau Euro-Mediterrani en Donació i Trasplantament d’Òrgans, és un projecte Tempus finançat per la Comissió Europea, l’Agència Executiva en l’àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural (EACEA), per desenvolupar i implementar un Programa de Postgrau en Donació i Trasplantament d’Òrgans, d’acord amb les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior. S’utilitzarà una metodologia d’aprenentatge mixta i oferirà un marc comú on les universitats de 4 països europeus i 3 països beneficiaris de l’Instrument de Política Europea de Veïnatge (ENPI) col·laboraran activament per desenvolupar una estratègia d’aprenentatge reeixida a llarg termini.

El projecte està dirigit a professionals de la salut involucrats o preparant-se per treballar en la Donació i el Trasplantament d’Òrgans al Marroc, Egipte i el Líban, i té com a objectiu assentar la base d’un Model Euro-Mediterrani de Formació d’Especialistes en Donació i Trasplantament d’Òrgans.

Aquestes activitats poden tenir com a resultat el desenvolupament de sistemes de trasplantament segurs i de qualitat a la regió mediterrània, ja que la formació de professionals de la salut ha demostrat tenir un impacte positiu en la donació d’òrgans (vegeu article sobre l’ETPOD).

Objectius

 1. Dissenyar un Programa de Postgrau per a Especialistes en Donació i Trasplantament d’Òrgans, concebut com un programa de formació mixt, d’acord amb les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior i amb les necessitats del països participants en l’Instrument de la Política Europea de Veïnatge (ENPI), basat en un currículum i un diploma de certificació comú (ECTS).
 2. Desenvolupar els continguts i instruments acadèmics i científics i incloure’ls en una plataforma d’e-learning que permetrà als estudiants de les Universitats ENPI ser formats com a especialistes en Donació i Trasplantament d’Òrgans en el marc de l’estructura de tres cicles de Bolonya.
 3. Formar un grup de 12 professors ENPI que es convertiran en el professorat i els coordinadors de l’EMPODaT als seus països i oferiran formació a 90 estudiants ENPI.
 4. Generar una xarxa de consultoria amb la participació de les universitats i altres institucions regionals, nacionals i internacionals aliades en Donació i Trasplantament d’Òrgans, per tal de garantir la transferibilitat de l’EMPODaT.

Resultats

Els resultats s’estan centralitzant en aquest moment i seran publicats en breus.

Enllaços

Fes click aquí per anar a la pàgina web del projecte.

Metodologia

Fase 1. Disseny d’EMPODaT

S’ha dut a terme un estudi diagnòstic considerant els elements següents:

 • Programes educatius i formatius actuals en donació i trasplantament d’òrgans als països membre del consorci (UE+ENPI)
 • Habilitats i coneixements dels estudiants de ciències mèdiques sobre donació i trasplantament (Universitats ENPI)
 • Estipulacions de certificació (ECTS) a les Universitats ENPI i les autoritats competents en educació superior per acomplir els requisits estàndar de certificació
 • Anàlisi de l’activitat de donació i trasplantament d’òrgans als països ENPI
 • Avaluació de l’accés a internet i l’alfabetització digital als països ENPI

A partir dels resultats de l’estudi diagnòstic, el consorci ha organitzat un pla acordat per tots els socis per tal de crear un currículum EMPODaT homogeneïtzat.

Fase 2. Desenvolupament d’EMPODaT

L’EMPODaT inclou els següents mòduls acadèmics:

Programa educatiu “Learn to Teach”

Beneficiaris: 12 membres del professorat ENPI (2 membres per cada universitat: 1 acadèmic i 1 Coordinador de Gestió) que constituiran el professorat de l’EMPODaT.

“Programa de Postgrau en Donació i Trasplantament d’Òrgans”

 • Mòdul on line en Organ Donation (5 ECTS): Octubre-Desembre de 2014
 • Mòdul on line en Organ Transplantation (5 ECTS): Gener-Març de 2015
 • Seminaris locals en Organ Donation and Transplantation (5 ECTS): organitzats al llarg dels 8 mesos d’implementació de l’EMPODaT (calendari flexible)
 • Formació hospitalària en Donació i Trasplantantament (5+5 ECTS):  Novembre de 2014- Abril de 2015
 • Seminari internacional d’avaluació cara a cara (5 ECTS): Maig-Juny de 2015. Un curs té lloc a cadascun dels països ENPI: el Líban, el Marroc i Egipte con el suport dels tutors de la UE i les universitats ENPI.

Beneficiaris: Un total de 90 estudiants de les 6 Universitats ENPI (15 estudiants de cadascuna). La selecció dels estudiants està basada en la igualtat de gènere i la diversitat de perfils.

Fase 3. Implementació i seguiment de l’EMPODaT

L’EMPODaT s’implementarà a les 6 Universitats ENPI entre octubre de 2014 i juliol de 2015, durarà 10 mesos i correspon a 750 hores (30 ECTS). Oferirà habilitats i coneixements que permetran als estudiants dur a terme activitats de donació i trasplantament d’òrgans en el futur, d’acord amb els requeriments i característiques de la seva professió.

Al terme de la formació, els estudiants obtindran la certificació corresponent.

Un sistema de control de qualitat, seguiment i avaluació del projecte serà dissenyat i realitzat per garantir que el programa educatiu s’implementa de forma eficient.