16 maig, 2018

POLÍTICA DE QUALITAT – DTI FOUNDATION

Des DTI estem treballant durant aquest any en el nostre propi control de qualitat intern. En base a això hem creat una política que reflecteixi la nostra manera de treballar i amb això aconseguir ser un centre amb certificació oficial en aquest tema.

Política de qualitat:

La missió de la Fundació Institut de Donació i Trasplantaments (DTI) és recolzar a organitzacions del sector salut en la creació, desenvolupament i enfortiment dels seus programes i serveis en el camp de la donació i trasplantament d’òrgans, teixits i cèl·lules humanes.

DTI, com a organització internacional, busquem millorar la qualitat de vida de la societat, augmentar la donació i el trasplantament d’òrgans i l’avanç de la medicina regenerativa al món. Per l’anterior, hem desenvolupat un sistema de gestió de la qualitat que garanteix que totes les nostres actuacions compleixen els principis descrits a continuació:

  1. Fer de la qualitat un element bàsic en la cultura de la Fundació, implicant per això a tots i cadascun dels components de l’organització.
  2. Establir una gestió eficient amb els nostres col·laboradors, proveïdors i clients, amb la fi de garantir resultats i aconseguir beneficis comuns per a tots els actors involucrats.
  3. Innovar i adequar de forma permanent en els nostres processos de docència, consultoria i recerca per tal que corresponguin a les necessitats dels nostres clients i de la societat.
  4. Capacitar i formar el nostre personal com a element fonamental per assegurar la qualitat, la competència del personal i garantir la millora contínua.
  5. Actuar de forma ètica amb tots els actors de la Fundació establint relacions basades en la confiança i la cooperació. Garantir el compliment legal en totes les nostres actuacions.

El compliment d’aquesta política de qualitat per part de tots els membres de la Fundació permetrà que DTI es converteixi en un centre d’excel·lència internacional que contribueixi a millorar la qualitat de vida de la població on intervé.

POLITICA DE CALIDAD