Nosaltres

La fundació DTI (Donation & Transplantation Institute) és una organització sense ànim de lucre que té com a objectiu augmentar la donació d’òrgans al món per millorar la qualitat de vida de la població i evitar el tràfic d’òrgans.

Mitjançant el programa educatiu TPM® s’han format més de 10.000 participants de 100 països des de 1999. El programa TPM ofereix cursos adaptats a les necessitats específiques de cada país.

La Fundació DTI coopera internacionalment mitjançant el programa SEUSA, que representa el millor dels tres models de donació Spain, Europeu i USA. El seu principal objectiu és ajudar a desenvolupar sistemes eficients de donació d’òrgans i teixits per a trasplantament.