Missió

EL NOSTRE COMPROMÍS

 1. Augmentar la donació d’òrgans al món.
 2. Millorar la qualitat de vida a la població.
 3. Afavorir el desenvolupament de teixits i medicina regenerativa.

MISSIÓ

Assessorar i recolzar entitats internacionals publiques i privades del sector de la salut en la creació, desenvolupament i enfortiment de xarxes, programes, serveis i/o investigació en donació i trasplantament d’òrgans, teixits i cèl·lules humanes, amb ànim de millorar la qualitat de vida de les persones.

VISIÓ

Ser una organització amb prestigi internacional que coordinant projectes i accions dirigides, contribueixi a satisfer els requeriments i necessitats de la població de diverses regions del món pel que fa a donació d’òrgans, teixits i cèl·lules humanes disponibles per a trasplantament i investigació.

VALORS

El treball que es desenvolupa a la Fundació s’orienta seguint els següents valors:

 • Transparència en els nostres processos interns i externs
 • Excel·lència comprometent-nos a realitzar la nostra activitat d’acord amb les més altes exigències legals, tècniques i ètiques amb òptims estàndards de conducta professional.
 • Solidaritat amb els diversos col·lectius i països, especialment amb els més desfavorits.
 • Tolerància davant les diferències i la diversitat de les diferents sensibilitats i manifestacions.

OBJECTIUS

Els objectius de la fundació se centren en les següents línies generals:

 • Atraure talents en els diferents camps que permetin descobrir les necessitats i desenvolupar les oportunitats de creixement i millora.
 • Desenvolupar idees i projectes vinculats als projectes científics i tecnològics relacionals amb la donació i els trasplantaments.
 • Contribuir al desenvolupament de regions o països en l’àrea de la donació i els trasplantaments d’òrgans, teixits i cèl·lules humanes. Col·laborar en l’aprofitament d’un major número d’òrgans, teixits i/o cèl·lules d’acord amb la demanda i les necessitats de la població.
 • Assegurar que els seus beneficiaris acompleixin les normes de qualitat, tècniques i ètiques per a l’obtenció, processament, preservació i distribució d’òrgans, teixits i cèl·lules dirigides al trasplantament humà o per a la investigació.
 • Mantenir la relació amb les diferents institucions de salut dels diferents països on es porten a terme projectes, les associacions internacionals, Hospitals universitaris, científics i beneficiaris per tenir un programa d’intercanvi d’informació atractiu i dinàmic que permeti un millor desenvolupament de les activitats.

POLÍTICA DE QUALITAT

DTI, com a organització internacional, busquem millorar la qualitat de vida de la societat, augmentar la donació i el trasplantament d’òrgans i l’avanç de la medicina regenerativa al món. Per l’anterior, hem desenvolupat un sistema de gestió de la qualitat que garanteix que totes les nostres actuacions compleixen els principis descrits a continuació:

 1. Fer de la qualitat un element bàsic en la cultura de la Fundació, implicant per això a tots i cadascun dels components de l’organització.
 2. Establir una gestió eficient amb els nostres col·laboradors, proveïdors i clients, amb la fi de garantir resultats i aconseguir beneficis comuns per a tots els actors involucrats.
 3. Innovar i adequar de forma permanent en els nostres processos de docència, consultoria i recerca per tal que corresponguin a les necessitats dels nostres clients i de la societat.
 4. Capacitar i formar el nostre personal com a element fonamental per assegurar la qualitat, la competència del personal i garantir la millora contínua.
 5. Actuar de forma ètica amb tots els actors de la Fundació establint relacions basades en la confiança i la cooperació. Garantir el compliment legal en totes les nostres actuacions.

El compliment d’aquesta política de qualitat per part de tots els membres de la Fundació permetrà que DTI es converteixi en un centre d’excel·lència internacional que contribueixi a millorar la qualitat de vida de la població on intervé.

 

POLITICA DE CALIDAD