Memòries Anuals

Memòria d’activitat 2021 Fundació DTI

Memòria d’activitat 2020 Fundació DTI

Memòria d’activitat 2019 Fundació DTI

Memòria d’activitat 2018 Fundació DTI

Memòria d’activitat 2017 Fundació DTI
PDF: Audit Report 2017

Memòria anual d’activitat 2016 Fundació DTIMemòria anual d’activitat 2015 Fundació DTIMemòria anual d’activitat 2014 Fundació DTI