Notícies: juliol de 2021

12 juliol, 2021

Transparència i Bon govern

En compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, volem facilitar l’accés a la ciutadania de les dades institucionals,...