Missió

EL NOSTRE COMPROMÍS

 1. Augmentar la donació d’òrgans al món.
 2. Evitar el tràfic i el comerç d’òrgans.
 3. Millorar la qualitat de vida a la població.
 4. Afavorir el desenvolupament de teixits i medicina regenerativa.

MISSIÓ

Assesorar i recolzar entitats internacionals publiques i privades del sector de la salut en la creació, desenvolupament i enfortiment de xarxes, programes, serveis i/o investigció en donació i trasplant d’òrgans, teixits i cèl·lules humanes, amb ànim de millorar la qualitat de vida de les persones.

VISIÓ

Ser una organització amb prestigi internacional que coordinant projectes i accions dirigides, contribueixi a satisfer els requeriments i necessitats de la població de diverses regions del món pel que fa a donació d’òrgans, teixits i cèl·lules humanes disponibles per a trasplant i investigación.

VALORS

El treball que es desenvolupa a la Fundació s’orienta seguint els següents valors:

 • Transparència en els nostres processos interns i externs
 • Excel·lència comprometent-nos a realizar la nostra activitat d’acord amb les més altes exigències legals, tècniques i ètiques amb òptims estàndards de conducta profesional.
 • Solidaritat amb els diversos col·lectius i països, especialmente amb els més desfavorits.
 • Tolerància davant les diferències i la diversitat de les diferents sensibilitats i manifestacions.

OBJECTIUS

Els objectius de la fundació se centren en les següents línies generals:

 • Atraure talents en els diferents camps que permetin descubrir les necessitats i desenvolupar les oportunitats de creixement i millora.
 • Desenvolupar idees i projectes vinculats als projectes científics i tecnològics relacionals amb la donació i els trasplants.
 • Contribuir al desenvolupament de regions o països en l’àrea de la donació i els trasplants d’òrgans, teixits i cèl·lules humanes.Col·laborar en l’aprofitament d’un major número d’òrgans, teixits i/o cèl·lules d’acord amb la demanda i les necessitats de la población.
 • Assegurar que els seus beneficiaris cumpleixin les normes de qualitat, tècniques i ètiques per a l’obtenció, processament, preservació i distribució d’òrgans, teixits i cèl·lules dirigides al trasplantament humà o per a la investigación.
 • Mantenir la relació amb les diferents institucions de salut dels diferents països on es porten a terme projectes, les associacions internacionals,Hospitals universitaris, científics i beneficiaris per tenir un programa d’intercanvi d’informació atractiu i dinàmic que permeti un millor desenvolupament de les activitats.