9 novembre, 2018

La Fundació DTI aconsegueix el certificat ISO 9001:2015

L’Institut de Donació i Trasplants- Fundació DTI ha obtingut el certificat ISO 9001-2015. El nostre objectiu es fer de la qualitat un element bàsic a la cultura de la Fundació mitjançant una gestió eficient amb els nostres col.laboradors, la innovació permanent dels nostres processos, la formació del nostre personal com a garantia de millora continua, actuar de forma ètica amb l’objectiu d’establir relacions basades en la confiança i la cooperació.

La implantació de la política de qualitat per part de tots els membres de la Fundació està contribuent a que DTI es converteixi en un centre d’excelència internacional per millorar la qualitat de vida de la població en la que intervé.